وبینارهای آینده

 

    

موضوع وبینار: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان مرکزی: توانمندسازی مربیان و کارشناسان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان مرکزی در زمینه نظریه و نقد ادبیات

زمان برگزاری: چهارشنبه 5 اردیبهشت ماه، ساعت 10

لینک دسترسی: https://skyroom.online/ch/arakuniversity/research