آیا تأسیس و اداره شرکت‌های دانش‌بنیان به اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها توصیه می‌شود؟

 

 آیا تأسیس و اداره شرکت‌های دانش‌بنیان به اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها توصیه می‌شود؟

جهت مشاهده و دریافت فیلم وبینار اینجا کلیک کنید

آ‍زمون های استخدامی و راه کارهای موفقیت در آن

 

آزمون های استخدامی و راه کارهای موفقیت در آن

جهت مشاهده و دریافت فیلم وبینار اینجا کلیک کنید

جهت دریافت فایل ارائه وبینار در قالب PDF اینجا کلیک کنید

 

استارت آپ‌های ورزشی، ایده‌ها و فرصت‌های سرمایه گذاری در استان مرکزی

 

استارت آپ‌های ورزشی، ایده‌ها و فرصت‌های سرمایه گذاری در استان مرکزی

جهت مشاهده و دریافت فیلم وبینار کلیک کنید

جهت دریافت فایل ارائه وبینار در قالب PDF اینجا کلیک کنید

بررسی فرهنگ و قوانین آکادمیک در دانشگاه‌های خارج از کشور

 

 بررسی فرهنگ و قوانین آکادمیک در دانشگاه‌های خارج از کشور

جهت مشاهده و دریافت فیلم وبینار اینجا کلیک کنید

 

انتقال تجربه اساتید موفق در زمینه اخذ پروژه‌های برون دانشگاهی در ارتباط با جامعه و صنعت

 

 انتقال تجربه اساتید موفق در زمینه اخذ پروژه‌های برون دانشگاهی در ارتباط با جامعه و صنعت

جهت مشاهده و دریافت فیلم وبینار کلیک کنید

در جلسه مصاحبه شغلی چطور موفق ظاهر شویم؟

 

در جلسه مصاحبه شغلی چطور موفق ظاهر شویم؟

جهت مشاهده و دریافت فیلم وبینار اینجا کلیک کنید