دانشکده ها

ادبیات و زبان ها

علوم اداری و اقتصاد

علوم انسانی

علوم پایه

علوم ورزشی

فمی و مهندسی

کشاورزی و محیط زیست

هنر

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان مرکزی: توانمندسازی مربیان و کارشناسان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان مرکزی در زمینه نظریه و نقد ادبیات

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان مرکزی: توانمندسازی مربیان و کارشناسان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان مرکزی در زمینه نظریه و نقد ادبیات

جهت دانلود فیلم وبینار اینجا کلیک کنید

سازمان نظام روانشناسی و مشاوره استان مرکزی: بهبود شیوه های نوین آموزشی

سازمان نظام روانشناسی و مشاوره استان مرکزی: بهبود شیوه های نوین آموزشی

جهت دانلود فیلم وبینار اینجا کلیک کنید

شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی: بهبود اثربخشی آموزش های سازمانی

شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی: بهبود اثربخشی آموزش های سازمانی

جهت دانلود فیلم وبینار اینجا کلیک کنید

پارک علم و فناوری استان مرکزی: سنجش نیازهای زبانی پارک های علم و فناوری و شرکت های مستقر در آن

پارک علم و فناوری استان مرکزی: سنجش نیازهای زبانی پارک های علم و فناوری و شرکت های مستقر در آن

جهت دانلود فیلم وبینار اینجا کلیک کنید

شرکت فناور کاوش اکسیر آزما: مطالعه و امکان سنجی حذف ترکیبات گوگردی از میعانات گازی با کاتالیزورهای مایع از طریق بکارگیری فرآیندهای اکسیداسیون پیشرفته

شرکت فناور کاوش اکسیر آزما: مطالعه و امکان سنجی حذف ترکیبات گوگردی از میعانات گازی با کاتالیزورهای مایع از طریق بکارگیری فرآیندهای اکسیداسیون پیشرفته

جهت دانلود فیلم وبینار اینجا کلیک کنید

واحد دامپروری بخش یک فاطمی آستان مقدس حضرت معصومه (س): بررسی آمیخته گری میش های زندی خالص با

واحد دامپروری بخش یک فاطمی آستان مقدس حضرت معصومه (س): بررسی آمیخته گری میش های زندی خالص با قوچ های شال و افشاری و مقایسه خصوصیات تولید مثلی و عملکرد بره های دو رگ و خالص زندی تا سن از شیرگیری در شرایط پرورش سیستم مزرعه ای متمرکز

جهت دانلود فیلم وبینار اینجا کلیک کنید

اداره فرش استان مرکزی : وضعیت استانداردهای مواد اولیه و رنگرزی الیاف در زنجیره فرش استان مرکزی

اداره فرش استان مرکزی : وضعیت استانداردهای مواد اولیه و رنگرزی الیاف در زنجیره فرش استان مرکزی

جهت دانلود فیلم وبینار اینجا کلیک کنید

مرکز آموزش مجازی دانشگاهیان: نیازسنجی، طراحی، تولید و اجرای دوره های آموزشی

مرکز آموزش مجازی دانشگاهیان: نیازسنجی، طراحی، تولید و اجرای دوره های آموزشی

جهت دانلود فیلم وبینار اینجا کلیک کنید

بررسی و تحلیل روش های شناسایی آسیب در لوله های گاز با آزمون های غیرمخرب و روش های مقاوم سازی آن

بررسی و تحلیل روش های شناسایی آسیب در لوله های گاز با آزمون های غیرمخرب و روش های مقاوم سازی آن

جهت دانلود فیلم وبینار اینجا کلیک کنید

شرکت پتروشیمی شازند: ارزیابی فاکتورهای آمادگی جسمانی وابسته به سلامت و تجویز فعالیت بدنی در مدیران پتروشیمی شازند

شرکت پتروشیمی شازند: ارزیابی فاکتورهای آمادگی جسمانی وابسته به سلامت و تجویز فعالیت بدنی در مدیران پتروشیمی شازند

جهت دانلود فیلم وبینار اینجا کلیک کنید

 

تجزیه و تحلیل داده های بزرگ مقیاس با استفاده از رایانه های چند هسته ای و چند گره ای

تجزیه و تحلیل داده های بزرگ مقیاس با استفاده از رایانه های چند هسته ای و چند گره ای

جهت دانلود فیلم وبینار اینجا کلیک کنید

سیستم های هوشمند مولد گفتگو با محوریت ربات ChatGPT

سیستم های هوشمند مولد گفتگو با محوریت ربات ChatGPT

جهت دانلود فیلم وبینار اینجا کلیک کنید

اداره فرش استان مرکزی: مطالعات نظری در زمینه هنرهای بومی و سنتی کاربرد فرش

اداره فرش استان مرکزی: مطالعات نظری در زمینه هنرهای بومی و سنتی کاربرد فرش

جهت دانلود فیلم وبینار اینجا کلیک کنید

شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی: بررسی و ارائه راهکار در سیستم های نرم افزاری در حوزه خدمات غیر حضوری و مهندسی معکوس تجهیزات سخت افزاری در معاونت بهره برداری

شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی: بررسی و ارائه راهکار در سیستم های نرم افزاری در حوزه خدمات غیر حضوری و مهندسی معکوس تجهیزات سخت افزاری در معاونت بهره برداری

جهت دانلود فیلم وبینار اینجا کلیک کنید

شورای اسلامی شهر اراک: بررسی پارامترهای اقتصادی شهر اراک

شورای اسلامی شهر اراک: بررسی پارامترهای اقتصادی شهر اراک

جهت دانلود فیلم وبینار اینجا کلیک کنید

اندیشکده امام خمینی (ره): تداوم و گسترش فعالیت های علمی اندیشکده امام مینی (ره)

 

اندیشکده امام خمینی (ره): تداوم و گسترش فعالیت های علمی اندیشکده امام خمینی (ره)

جهت دانلود فیلم وبینار اینجا کلیک کنید

کلینیک گیاه پزشکی رویش: انجام آزمایشات در زمینه سلامت بسترهای کشت، احداث نهالستان ها، باغات و گلخانه ها

 

 

کلینیک گیاه پزشکی رویش: انجام آزمایشات در زمینه سلامت بسترهای کشت، احداث نهالستان ها، باغات و گلخانه ها

جهت دانلود فیلم وبینار اینجا کلیک کنید

مرکز تحقیق و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی قم: اثرات محلول پاشی پتاسیم و روی بر خصوصیات کمی، کیفی و پس از برداشت انار

 

 

مرکز تحقیق و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی قم: اثرات محلول پاشی پتاسیم و روی بر خصوصیات کمی، کیفی و پس از برداشت انار

جهت دانلود فیلم وبینار اینجا کلیک کنید

اداره کل راه و شهرسازی استان مرکزی: پهنه بندی پارامترهای ژئوتکنیکی شهر اراک

 

 

اداره کل راه و شهرسازی استان مرکزی: پهنه بندی پارامترهای ژئوتکنیکی شهر اراک

جهت دانلود فیلم وبینار اینجا کلیک کنید

شرکت آلومینیوم ایران (ایرالکو): بهبود کنترل کیفیت در کارگاه شمش ریزی با استفاده از پردازش تصویر

 

 

شرکت آلومینیوم ایران (ایرالکو): بهبود کنترل کیفیت در کارگاه شمش ریزی با استفاده از پردازش تصویر

جهت دانلود فیلم وبینار اینجا کلیک کنید

 

شرکت کشت و صنعت زرین خوشه اراک: مقایسه وارد کردن علوفه کاه با یونجه در جیره آغازین گوساله های شیر خوار هلشتاین

 

 

شرکت کشت و صنعت زرین خوشه اراک: مقایسه وارد کردن علوفه کاه با یونجه در جیره آغازین گوساله های شیر خوار هلشتاین

جهت دانلود فیلم وبینار اینجا کلیک کنید

شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی: شناسایی و بهبود فرآیندهای شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی

 

 

شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی: شناسایی و بهبود فرآیندهای شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی

جهت دانلود فیلم وبینار اینجا کلیک کنید

سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی: فاکتورهای تأثیرگذار بر روانات و فرسایش اگرواِکوسیستم‌های دشت اراک

 

 

سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی: فاکتورهای تأثیرگذار بر روانات و فرسایش اگرواِکوسیستم‌های دشت اراک

جهت مشاهده فیلم وبینار اینجا کلیک کنید.

جهت دانلود فیلم وبینار اینجا کلیک کنید.

ارزیابی ژنتیکی در گاوداری واحد کشت و صنعت زرین خوشه اراک و انتخاب بهترین مواد ژنی بر اساس شاخص‌های اصلاح نژادی

 

 

کشت و صنعت زرین خوشه اراک: ارزیابی ژنتیکی در گاوداری واحد کشت و صنعت زرین خوشه اراک و انتخاب بهترین مواد ژنی بر اساس شاخص‌های اصلاح نژادی

جهت مشاهده فیلم وبینار اینجا کلیک کنید.

جهت دانلود فیلم وبینار اینجا کلیک کنید.

مجتمع تولیدی نخ تایر صبا: راه‌اندازی پروژه تولید صنعتی استیل کورد

 

 

مجتمع تولیدی نخ تایر صبا: راه‌اندازی پروژه تولید صنعتی استیل کورد

جهت مشاهده فیلم وبینار اینجا کلیک کنید.

جهت دانلود فیلم وبینار اینجا کلیک کنید.

راهبردهای پژوهشی دانشگاه‌ها در اتحادیه اروپا

 

 

 راهبردهای پژوهشی دانشگاه‌ها در اتحادیه اروپا

جهت مشاهده فیلم وبینار اینجا کلیک کنید.

جهت دانلود فیلم وبینار اینجا کلیک کنید.

کلینیک مغز و شناخت دانشگاه علوم پزشکی ایران: توانبخشی شناختی؛ رویکردی جدید در درمان اختلالات روانشناختی

 

 

کلینیک مغز و شناخت دانشگاه علوم پزشکی ایران: توانبخشی شناختی؛ رویکردی جدید در درمان اختلالات روانشناختی

جهت مشاهده فیلم وبینار اینجا کلیک کنید.

جهت دانلود فیلم وبینار اینجا کلیک کنید.

آیا تأسیس و اداره شرکت‌های دانش‌بنیان به اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها توصیه می‌شود؟

 

 

آیا تأسیس و اداره شرکت‌های دانش‌بنیان به اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها توصیه می‌شود؟

جهت مشاهده فیلم وبینار اینجا کلیک کنید.

جهت دانلود فیلم وبینار اینجا کلیک کنید.

آ‍زمون های استخدامی و راه کارهای موفقیت در آن

 

 

آزمون های استخدامی و راه کارهای موفقیت در آن

جهت مشاهده فیلم وبینار اینجا کلیک کنید.

جهت دانلود فیلم وبینار اینجا کلیک کنید.

جهت دریافت فایل ارائه وبینار در قالب PDF اینجا کلیک کنید.

 

استارت آپ‌های ورزشی، ایده‌ها و فرصت‌های سرمایه گذاری در استان مرکزی

بررسی فرهنگ و قوانین آکادمیک در دانشگاه‌های خارج از کشور

مرکز ناباروری جهاد دانشگاهی استان مرکزی: بررسی عوامل روانی - اجتماعی انگ ناباروری در زوجین نابارور

 

 

مرکز ناباروری جهاد دانشگاهی استان مرکزی: بررسی عوامل روانی - اجتماعی انگ ناباروری در زوجین نابارور

جهت مشاهده فیلم وبینار اینجا کلیک کنید.

جهت دانلود فیلم وبینار اینجا کلیک کنید.

انتقال تجربه اساتید موفق در زمینه اخذ پروژه‌های برون دانشگاهی در ارتباط با جامعه و صنعت

در جلسه مصاحبه شغلی چطور موفق ظاهر شویم؟