وبینارهای آینده

 

    

موضوع وبینار: سازمان نظام رواتنشناسی و مشاوره استان مرکزی: بهبود شیوه های نوین آموزشی

زمان برگزاری: چهارشنبه 29 فروردین ماه، ساعت 11:30

لینک دسترسی: https://skyroom.online/ch/arakuniversity/research