وبینارهای آینده

 

 

          موضوع وبینار:    آیا تأسیس و اداره شرکت‌های دانش‌بنیان به اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها توصیه می‌شود؟ 

    زمان برگزاری:                                          چهارشنبه 1401/04/15 ساعت 11:00

    لینک دسترسی:                          http://adbwebinar.araku.ac.ir/kbc